De smidda Ekshäradskorsen finns representerade runt om i Europa och till och med på ett par platser i USA, bl a i Alaska. Järnet rostskyddsbehandlas och målas i svart färg. På den svarta minnesplåten läggs texten med bokstäver av koppar. Stammen svetsas på en kraftig järnplatta som grävs ner ca 30 cm under markytan. Justering vid eventuella markförändringar är mycket enkelt. Korsen finns i flera olika modeller och storlekar.