Bårhämtning

När någon dör exempelvis i sin bostad eller på en vårdinrättning där bårhus saknas, kan det bli aktuellt med en bårhämtning.

Kisthämtning

Om så önskas så kan den avlidne hämtas i kista för transport direkt till församlingens bisättningslokal, vilket minskar antalet transporter.