Testamente är en juridisk handlingi vilken en person kan bestämma hur det han äger ska fördelas efter hans död. Vissa krav måste uppfyllas för att testamentet ska vara giltigt och vi rekommenderar att man vänder sig till en person som är kunnig inom området för att vara säker på att det blir rätt.

Oavsett vad testamentet säger så har bröstarvingar alltid rätt att få halva arvslotten (laglotten). Välkomna in till oss för att få mer information om arv och bouppteckningar. Det går även bra att beställa broschyren ”Vem ärver vad”, på sidan Kontakta oss. Kom in till oss eller ring om ni har specifika frågor så hjälper vi gärna till.