1945 startade Eric Janson verksamheten under namnet Viola Blomsterhandel och Begravningsbyrå. Som framgår av namnet var det då en kombination av både blomsterhandel och begravningsbyrå. Företaget etablerades först i Arvika, för att 1947 utöka med filial i Åmotfors. År 1955 flyttade företaget till grannsamhället Charlottenberg och blev då en renodlad begravningsbyrå, även nu med filial i Åmotfors. Samtidigt ändrades namnet till Jansons Begravningsbyrå.

År 1971 samma år som Leif Janson övertog företaget efter sin far Eric, utökades verksamheten i och med förvärvet av Arvika Begravningsbyrå, ett välkänt företag med lång tradition i branschen och som etablerades redan i början av 1900-talet. Sedan 1990 ingår Koppoms Begravningsbyrå i företaget, då denna byrå övertogs från den tidigare innehavaren Gösta Ohlson. Sedan 2010 har även Torsby Begravningsbyrå införlivats i vår verksamhet då våra företrädare Torbjörn Olsson och Leif Börjars gick i pension.