Arvskifte är steget efter bouppteckningen.Det är här man fördelar behållningen i dödsboet mellan dödsboets delägare.