Vi har lång erfarenhet av att upprätta deklarationer, både för dödsbon och privatpersoner.